Gevinstrealisering/effekt av tiltak

Hvilke effekter har de ulike tilbudene, hva betyr de for deltakerne og hvordan kan en måle dette? Det kan være vanskelig å vurdere nytteeffekt over tid. For å gi gode svar på dette vil det være nødvendig med lengre evalueringsperioder og det vil være behov for å videreutvikle systematisk tenkning og klinisk kompetanse, gjerne tilknyttet forskning og følgeevaluering.

Effekter av tilbudene kan måles og vurderes på ulike måter, fra rent skjønnsmessige vurderinger til statistiske analyser av data samlet inn ved hjelp av kartleggingsverktøy.

Positive effekter som rapporteres fra de ulike tilbudene er blant annet:

  • Økt selvtillit og mestring etter pasientkurs
  • Forbedret kondisjon, styrke, balanse, koordinasjon
  • Utvikling av vennskap og et sosial fellesskap
  • Treningsglede
  • Det etableres trygghet i gruppen, praten går i pausene/ventetiden ofte relatert til deres situasjon/ likemannsarbeid
  • Mange gir uttrykk for aha-opplevelser, i tilknytning til undervisningen og tilegnelsen av ny kunnskap

 

Verdi
Suksesskriterier- generelle erfaringsbaserte tips for å lykkes med tilbudet