Tverrfaglighet

Tverrfaglighet er viktig for å ivareta pasienten eller brukeren som helhet.

Dette er særlig aktuelt for personer som har diagnoser som påvirker flere funksjoner og der det er viktig å se tilstanden i sammenheng med brukerens psykiske og sosiale situasjon. For å gi et tilrettelagt og helhetlig tilbud, kan det være nødvendig at flere yrkesgrupper trekkes inn. Ulik kompetanse muliggjør at en får det beste ut av tilbudet ved å hente ut aktuell og utfyllende fagekspertise.

Faggrupper- og profesjoner

Fysioterapeuter, ergoterapeuter og sykepleiere er mye benyttede profesjonsgrupper i denne sammenhengen. Også andre faggrupper kan være relevante, som for eksempel musikkterapeuter, idrettspedagoger, vernepleiere og aktivitører.

Kompetansebehov
Faglige tilnærminger og verktøy