Utviklingsfase og kompetanse

Både i utviklingsfasen og i permanent drift vil det være behov for fagkompetanse relatert til brukergruppen.

I en utviklingsfase, som ofte vil være prosjektorganisert, vil det i tillegg være behov for kompetanse på prosjektledelse og organisering.

Det kan også være verdt å merke seg at det både i en utviklings- og en driftsfase vil kunne være behov for en merkantil funksjon eller støtte. Veiledning kan være hensiktsmessig relatert til prosjektets fremdrift, men også med hensyn til utvikling og evaluering av tilbudet som er igangsatt. En faglig støttespiller kan være nyttig for fagpersonene som skal drifte et gruppetilbud over tid.

Faglige tilnærminger og verktøy
Kartleggingsverktøy og faglige verktøy