Helsepedagogikk

Helsepedagogikk handler i stor grad om å forstå hvilke mønstre som fremmer og hemmer læring og mestring.

Hvilke situasjoner framhever likeverdig kommunikasjon og dialog som arbeidsform mellom brukere og helsepersonell? Viktig kunnskap om hvordan det er å leve med og mestre tilværelsen med en sykdom eller skade finnes hos erfarne brukere, mens helsepersonell innehar fagkunnskap. For å lykkes, må opplæring skje i et nært samspill mellom disse.

Fokus på mestring