Lokaler

Tilbudet bør etableres i lokaler som er egnet for aktivitetene og målgruppen. I denne sammenhengen innebærer det blant annet krav til universell utforming og tilgjengelighet.

Erfaringer

Erfaringer viser at de følgende punktene ofte er viktige å ta i betraktning:

 • Lokaler tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser
 • Møterom for individuelle samtaler
 • Møterom for gruppeundervisning
 • Lokaler med mulighet for sosial omgang i for-/ etterkant av trening
 • Sentral beliggenhet
 • Nærhet til knutepunkt for kollektivtrafikk
 • Tilgjengelig og gjerne gratis parkering
 • Nærhet til natur
 • Lys-, lyd- og støyforhold

Utstyr

De fleste typer tilbud vil være avhengige av noe utstyr. Eksempler på utstyr som det kan være behov for:

 • Prosjektor og bærbar pc til undervisning
 • Kondisjonsapparater i treningssenter
 • Diverse treningsutstyr i sal, som: matter, kosteskaft, strikk, stepp-kasser, håndmanualer, medisinball, risposer, ballonger og balanseputer
 • Kjøkkenutstyr til diverse forberedelser av frukt og drikke

Bevertning

Ofte vil det være naturlig med noe bevertning i forbindelse med samlinger og tilbud. Slik bevertning innbefatter gjerne kaffe, te og frukt.

Transport og logistikk