Brukerorganisasjoner

Brukerorganisasjonene er viktige og nyttige samarbeidspartnere når en skal etablere og gjennomføre tilbud til denne målgruppen.

Dialog og samarbeid

Dialog og samarbeid med brukerorganisasjoner vil ofte være nyttig under hele arbeidsprosessen. Dette er fordelaktig med hensyn til innspill og tilpasning av selve tilbudet til målgruppen, ved rekruttering av deltagere og i forbindelse med støtte til aktuelle oppgaver og spredningsarbeid. Her finner du nyttig informasjon om brukermedvirkning

På brukerorganisasjonenes hjemmesider finner en blant annet nyttig informasjon om de aktuelle nevrologiske sykdommene og skadene, samt kontaktinformasjon til lokalforeninger.

Nettressurser til brukerorganisasjoner nasjonalt:

Frisklivssentraler og lærings- og mestringssenter
Interkommunalt og offentlig/privat samarbeid