Frivillighet

Frivilligheten har en lang historie som velferdsinnovatører. Frivillig sektor representerer en viktig samfunnsnytte gjennom betydelig kapasitet og kompetanse og vil i mange tilfeller kunne være svært gode samarbeidspartnere.

Internt i kommunen