Et tilpasset tilbud

Mestring av hverdagen og det å leve så selvstendige liv som mulig har stor betydning for livskvalitet.

Fysisk aktivitet er et satsningsområde i forebygging og behandling både på samfunns- og individnivå. Regelmessig fysisk aktivitet kan forebygge funksjonstap og livsstilsrelaterte sykdommer. Den kan forbedre muskelfunksjon, utholdenhet og funksjonsnivå hos personer med ulike nevrologiske tilstander og det er også vist at slik aktivitet kan forbedre psykisk helse og livskvalitet.

For å bedre den fysiske kapasiteten til personer i målgruppen er det nødvendig å finne den mengden aktivitet som gir best effekt for den enkelte. Dette gjelder både med hensyn til type trening og intensitet. Det er viktig å unngå over- og feilbelastninger som følge av treningen, eller skader som følge av redusert balanse.

Et tilpasset treningstilbud kan bidra til å opprettholde eller styrke fysiske funksjoner som er avgjørende for å klare dagliglivets aktiviteter. Tilbudet bør inneholde kunnskapsbasert og tilrettelagt trening. Dette gjelder både med hensyn til innhold, intensitet og varighet.

Det kan også være behov for spesiell tilrettelegging og tilpasning av de fysiske rammene for treningstilbudet. Her finner du informasjon om ulike forhold som det ofte vil være nyttig å ha tenkt igjennom:

Generelle råd om tilpassede treningstilbud