Generelle råd om tilpassede treningstilbud

Det kan legges opp til trening som skal stimulere:

 • styrke
 • utholdenhet
 • balanse
 • bevegelighet
 • motorikk

Dette kan for eksempel gjøres ved:

 • tradisjonell styrketrening
 • stasjons-/sirkeltrening
 • utholdenhetstrening ved bruk av arm/ergometersykkel og gange (kontinuerlig og intervall)
 • aktive bevegelser
 • statisk tøyning
 • balanseøvelser
 • øvelser med fokus på bevegelseskvalitet etc.
 • musikkterapi og rytmestøttet trening

Det var fint. Varierte øvelser; en god balanseøvelse som var ny for meg. Den tar jeg med meg videre. Fikk brukt andre muskler som trengte det!

Brukererfaring

Det vanligste er at treningstilbud tilbys over en avgrenset tidsperiode , for eksempel over 12 uker, med en til to samlinger per uke. Varigheten på øktene kan være 1-2 timer, avhengig av innhold. Intensiteten kan variere, avhengig av målgruppens funksjonsnivå, ønsker og behov.

I utviklingsprogrammet er det gjort noen erfaringer som er sammenstilt under. Det er viktig å understreke at dette er erfaringer som er gjort i det enkelte prosjekt og dermed ikke nødvendigvis er dekkende for hele målgruppen som sådan. Det er allikevel nyttig erfaringsbasert kunnskap som kan si noe om utfordringer og behov:

 • Utholdenhetstrening kan noen ganger være vanskelig. Dette kan skyldes utfordringer med styrke og balanse, eller knyttet til å oppnå tilstrekkelig intensitet.
 • For noen brukere vil en samling per uke være nok. Erfaringer har vist at noen av deltagerne kan ha behov for lange treningsøkter med plass til mange pauser. De kan bli raskt slitne i forbindelse med utførelse av øvelser, men de henter seg ofte fort inn igjen ved en kort pause. Det kan altså være grunn til å beregne god tid til gjennomføring av treningsøktene.
 • Brukere har gitt tilbakemelding om at det har stor betydning å komme til lokaler med et «friskt fokus», kontra lokaler tilknyttet sykehus eller sykehjem. Dette har betydning for mestringsfokus.
Et tilpasset tilbud
Eksempler på treningstilbud i utviklingsprogrammet