Eksempler på treningstilbud i utviklingsprogrammet

  • Styrke, balanse og utholdenhet, blandet gruppe med flere nevrologiske tilstander i aldersgruppen 34-76 år, 1 time, 2g x per uke i prosjektperioden, fysioterapeut.
  • Styrke/stabilitet, balanse og bevegelighetstrening, pust og avspenningsteknikker. Blandet gruppe med flere nevrologiske tilstander, aldersgruppe 50-70 år, 2 timer 1g x uka. 8 eller 12 uker, ca. 45 min. med yogalærer, ca. 20-30 min. med informasjon/diskusjon etter behov, resten til trening med fysioterapeut og yogalærer. Les mer om erfaringer fra Steinkjer 
  • Musikkterapi har vært brukt til gangtrening og håndtrening i individuelle forløp, gjerne i samarbeid med pårørende, fysioterapeut eller hjemmetjeneste. Enkel rytme eller mer individuelt utvalgt og tilpasset musikk ble brukt i gangtrening, og flere deltagere brukte spillelister eller CDer til egentrening utenom timene. Musikken fungerte motiverende samtidig som den kunne virke strukturerende for bevegelsesmønster. I håndtrening spilte deltagerne på ulike instrumenter sammen med musikkterapeut. Selv om den motoriske treningen var formålet, ga dette samtidig mulighet for kognitiv stimulering og utvikling av musikalske ressurser. Les mer om erfaringer fra Molde
  • Trygg og Slagsterk er et gruppetilbud som inneholder trening, undervisning og erfaringsutveksling.  Tilbudet gis over 12 uker og i undervisningen tas det opp temaer som fysisk aktivitet, kosthold, kognitive utfordringer, sykdomslære og mestring av daglige aktiviteter. Les mer om erfaringer fra Kristiansand
  • Stemmetrening, personer med Parkinson, 61-87 år, 1 time, 1x per uke. 2 ganger i mnd. styrketrening som oppvarming, 2 fysioterapeuter, 3 hjelpepleiere med videreutdanning i rehabilitering, 1 musikkpedagog. For utfyllende informasjon: Hverdagstrening for personer med Parkinsons sykdom : rapport fra utvikling av tilpasset treningsmodell
  • Individuell hjemmetrening, personer med Parkinson, 61-87 år , 0-2 ganger i uken, 4 ukers intensiv trening på balanse, styrke (Ål). For mer informasjon: Hverdagstrening for personer med Parkinsons sykdom : rapport fra utvikling av tilpasset treningsmodell
  • Musikkterapigruppe for personer med Parkinson. 1 time per uke i 8 uker. En helhetlig tilnærming, der bevegelse, trommespill, sang og stemmeøvelser ble brukt. For mer informasjon: prosjektrapport fra Molde: Musikkterapi i kommunal nevrorehabilitering

Det har vært god deltagelse i alle gruppene. De synes alle det er fint å trene sammen med noenlunde like i forhold til funksjon. Mange av disse vil helst ikke på treningssenter fordi de føler seg annerledes, det er for lite variert og tilrettelagt aktiviteter, eller det er for bråkete

Prosjekterfaring

 

Generelle råd om tilpassede treningstilbud