Evaluering, avslutning og overgang til ordinær drift

Ofte starter den vanskeligste og kanskje viktigste jobben når prosjektfasen er over og tilbudet skal implementeres som en del av kommunens faste tilbud. Ved overgang til permanent drift bør en se på hvordan tilbudet virker og hvordan det eventuelt kan forbedres. Før overgang til ordinær drift bør det derfor gjennomføres en evaluering av tilbudet.

Ofte starter den vanskeligste og kanskje viktigste jobben når prosjektfasen er over og tilbudet skal implementeres som en del av kommunens faste tilbud. Ved overgang til permanent drift bør en se på hvordan tilbudet virker og hvordan det eventuelt kan forbedres. Før overgang til ordinær drift bør det derfor gjennomføres en evaluering av tilbudet.

Tema