Kompetanse

Prinsipper for en god omsorgstjeneste og helhetlige pasientforløp bør være utgangspunkt for hvordan tjenestetilbudet til brukergruppen utformes. For å sikre kvalitetsmessig gode tilbud tilpasset brukergruppene er en avhengig av god kompetanse hos utøverne. Både målgruppe, mål og type tilbud er av betydning for hvilken kompetanse det er behov for.

Prinsipper for en god omsorgstjeneste og helhetlige pasientforløp bør være utgangspunkt for hvordan tjenestetilbudet til brukergruppen utformes. For å sikre kvalitetsmessig gode tilbud tilpasset brukergruppene er en avhengig av god kompetanse hos utøverne. Både målgruppe, mål og type tilbud er av betydning for hvilken kompetanse det er behov for.

Tema