Målsetting

Ved utvikling og etablering er det viktig å ha klare mål med tilbudet. Målsetting og hensikt med tilbudet er av stor betydning for en rekke valg som må gjøres underveis i etablerings- og gjennomføringsprosessen.

Ved utvikling og etablering er det viktig å ha klare mål med tilbudet. Målsetting og hensikt med tilbudet er av stor betydning for en rekke valg som må gjøres underveis i etablerings- og gjennomføringsprosessen.

Tema