Dag- og aktivitetstilbud

Manglende kunnskap om egen sykdom eller tilstand, bekymringer, praktiske utfordringer og andre forhold, kan forverre situasjonen og gi redusert livskvalitet for den enkelte. Mange av dag- og aktivitetstilbudene i utviklingsprogrammet har hatt fokus på samfunnsdeltagelse og mestring for personer med kognitiv svikt.

Manglende kunnskap om egen sykdom eller tilstand, bekymringer, praktiske utfordringer og andre forhold, kan forverre situasjonen og gi redusert livskvalitet for den enkelte. Mange av dag- og aktivitetstilbudene i utviklingsprogrammet har hatt fokus på samfunnsdeltagelse og mestring for personer med kognitiv svikt.

 
 

Tema