Ledelsesforankring

Det er mange faktorer som er avgjørende for at etableringen av et tilbud eller et prosjekt skal lykkes. Erfaringsmessig strander mange prosjekter i helsevesenet på grunn av for liten kunnskap om prosjektarbeid. Kompetanse og motivasjon er ofte avgjørende. En kritisk suksessfaktor er også hvorvidt det er laget en god plan for overgangen fra prosjekt til vanlig drift.

I tillegg er sterk og reell ledelsesforankring en svært viktig suksessfaktor. For å lykkes med prosjekter er man helt avhengig av ledere som legger til rette slik at prosjektmedarbeidere får tid til å jobbe med prosjektene, sikrer finansieringen og forankrer arbeidet i organisasjonen. God ledelsesforankring innebærer at ansvarsforholdene er avklart og at prosjektet har en planlagt og kontinuerlig oppfølging i hele prosjektperioden.

 

 

Rammer og avgrensning