Målgruppe

Målgruppen for tilbudene vil være ulike grupper av personer med nevrologiske skader og sykdommer. Ved valg av målgruppe er det flere forhold som spiller inn og bør tas med i vurderingene. Hva en ønsker å oppnå med tilbudet er en viktig faktor her. Behov for tilbudet og mulighet til å nyttiggjøre seg dette, diagnose, funksjonsnivå og alder, er andre faktorer som ofte ligger til grunn ved valg av målgruppe.

Målgruppen for tilbudene vil være ulike grupper av personer med nevrologiske skader og sykdommer. Ved valg av målgruppe er det flere forhold som spiller inn og bør tas med i vurderingene. Hva en ønsker å oppnå med tilbudet er en viktig faktor her. Behov for tilbudet og mulighet til å nyttiggjøre seg dette, diagnose, funksjonsnivå og alder, er andre faktorer som ofte ligger til grunn ved valg av målgruppe.

Tema