Organisering

Organisering og lokalisering av aktiviteter og tilbud kan være avgjørende for hvorvidt tiltaket blir vellykket. Tilpassede lokaler, riktig utstyr og tilgjengelighet er stikkord her.

Organisering og lokalisering av aktiviteter og tilbud kan være avgjørende for hvorvidt tiltaket blir vellykket. Tilpassede lokaler, riktig utstyr og tilgjengelighet er stikkord her.

Tema