Bakgrunn

Nevroplan 2015 har i tidsperioden 2012-2015 hatt to 3- årige utviklingsprogram rettet mot personer med nevrologiske sykdommer eller skader, et program for dag- og aktivitetstilbud og et program for tilpasset treningstilbud. På bakgrunn av prosjekterfaringer fra disse programmene har Senter for omsorgsforskning i samarbeid med Helsedirektoratet utviklet en veiviser for etablering og gjennomføring av dag-, aktivitets- og tilpassede treningstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer.

Nevroplan 2015 har i tidsperioden 2012-2015 hatt to 3- årige utviklingsprogram rettet mot personer med nevrologiske sykdommer eller skader, et program for dag- og aktivitetstilbud og et program for tilpasset treningstilbud. På bakgrunn av prosjekterfaringer fra disse programmene har Senter for omsorgsforskning i samarbeid med Helsedirektoratet utviklet en veiviser for etablering og gjennomføring av dag-, aktivitets- og tilpassede treningstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer.

Tema