Rammer og avgrensning

Formålet med denne siden er å presentere en praktisk veiviser for etablering og gjennomføring av dag-, aktivitets- og treningstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer, basert på erfaringer fra gjennomførte utviklingsprosjekter i norske kommuner.

Veiviseren omhandler tjenester til personer med nevrologiske skader og sykdommer. Disse  kan være både medfødte eller ervervede, og fører ofte til svekkelse av funksjoner på flere områder. De hyppigst forekommende nevrologiske skader og sykdommene blant omsorgstjenestens brukere er Multippel sklerose (MS), Cerebral parese (CP), Parkinsons sykdom, hjerneslag og epilepsi.

Hovedmålgruppen er ansatte og ledere i kommunene som ønsker å etablere slike tilbud.

Politisk og faglig sammenheng
Verdi