Avslutning

Mange deltagere opplever det som vanskelig å skulle avslutte tjenesten. For mange blir gruppen eller tilbudet viktig i hverdagen, og det er tøft å forestille seg veien videre.

Oppfølging

Erfaringer fra noen mestringstilbud viser at brukernes grad av samfunnsdeltagelse varierer. Selv om tilbudet har som mål å dyktiggjøre brukerne, kan noen brukere ha et behov for ytterligere oppfølging etter tilbudets avslutning. Enten i form av en ny gruppe, eller flere oppfølgingssamlinger. Det kan variere i hvilken grad brukerne selv tar initiativ til å arrangere møtepunkter med hverandre i perioden etter tilbudets avslutning.

Jeg kommer til å savne mestringsgruppa veldig. Jeg gruer meg! Hva skal jeg gjøre da? Da blir jeg gamle meg igjen.

Deltager i mestringsgruppe

Evaluering av nytte for brukerne
Implementering og overgang til ordinær drift