Aktiviteter

I tillegg til funksjonstap som følge av sykdom, kan den normale aldringsprosessen medføre tilleggsutfordringer. Samtidig er det viktig å fortsette å være så aktiv som mulig.

Hvilke aktiviteter som er aktuelle vil blant avhenge av det fysiske og kognitive funksjonsnivået hos brukerne. Det er også mulig å introdusere brukerne for aktiviteter som de kan fortsette med etter gruppens avslutning, eller til å «fase inn» brukerne i aktiviteter som drives i regi av andre (f.eks turistforeninger, idrettslag, historielag osv).

Turer og utflukter

Turer og utflukter kan gi både opplevelse av mestring og fysiske gevinster hos deltagerne.

Turene og utfluktene kan bidra til mestring av aktiviteter som oppleves som utfordrende. De kan også ha et sosialt formål og bidra til å sveise gruppen mer sammen og gi en bedre gruppedynamikk.  Et tips er at gruppen selv planlegger turen for å bidra til økt mestring. Hensikten kan også være å motvirke negative tanker som gjør at brukerne velger inaktivitet. Gruppen kan være en øvingsarena for å utfordre innøvde handlingsmønstre.

Forslag til turer og utflukter kan være:

 • Skogstur eller annen «spasertur»
 • Turorientering
 • Gårdsbesøk
 • Felles time på treningssenter eller i varmtvannsbasseng
 • Restaurant-, bibliotek-, eller museumsbesøk
 • Båttur

Hjernetrim

Med hjernetrim tenker vi kanskje først og fremst på å trene opp evne til problemløsning og hukommelse. Enkle former for hjernetrim kan bidra til viktig mental stimulering. Eksempler på enkle hjernetrimaktiviteter:

 • Quiz
 • Kortspill
 • Rubiks kube
 • Kryssord
 • Rebus
 • Sudoku
 • Avislesing

 

 

 

Brukererfaringer og motivasjon