Brukererfaringer og motivasjon

Erfaringer fra prosjektene viser at mange brukere har et ønske om å bidra i gruppen og dele kunnskap med mennesker i samme situasjon. Mange brukere oppgir at utfordringer og endringer i livet er noe de har vilje og evne til å ta tak i. Muligheten for læring og utveksling av erfaring og kunnskap er avgjørende for mange. Også trivsel og sosialt fellesskap kan være svært viktig.

Eksempler på temaer som erfaringsmessig appellerer til eller etterspørres av brukere

  • Nettverk
  • Fysisk aktivitet
  • Kosthold
  • Mindfullness
  • Energiøkonomisering
  • Kognisjon
  • Mestring av depresjon
  • Jobb
  • Aktiviteter og hobbyer

Det spiller nesten ingen rolle hvorfor du er her, vi sliter med det samme uansett. Utmattelse, tap av det sosiale og sorg over tap av funksjon og arbeid.

Brukererfaring

Gruppetilnærming
Aktiviteter