Fokus på mestring

Det kan være viktig å sette fokus på hvordan en kronisk tilstand påvirker opplevelse av livskvalitet og helse, og hvilke erfaringer brukerne har med å takle dagligliv, yrkesliv, sosialt nettverk og helsetjenester. Dag- og aktivitetstilbud kan legge til rette for at brukerne får bedre innsikt i egen situasjon og styrket mestring av hverdagen og livssituasjonen.

Tematikk som funksjonstap, fatigue, energiøkonomisering, håndtering av fysiske, psykiske og praktiske utfordringer, medisinske forhold og tap av jobb/relasjoner er blant temaene som kan tas opp.

Helsepedagogikk
Gruppetilnærming