Transport og logistikk

Transport til og fra tilbudet kan representere en utfordring for brukerne. Mange kjører ikke egen bil og det kan være utfordringer knyttet til bruk av offentlig transportmiddel.

Utfordringer

Det er ikke alltid nok at tilbudet ligger nært et kollektivt knutepunkt. For noen brukere kan det å ta kollektiv transport være så krevende at de takker nei til tilbudet. Det kan også være utfordringer knyttet til komme seg til og fra offentlige transportmiddel.

Utfordringer med transport kan medføre sosiale ulikheter i hvem som kan benytte seg av tilbudet, avhengig av sosialt nettverk eller økonomi.

Et av inklusjonskriteriene i utprøvingen er at deltagerne må besørge transport til/fra oppmøtested. Det kan spekuleres i om dette har hatt innvirkning på hvilke deltagere som er rekruttert inn i prosjektet. Prosjektledelsen har ved flere anledninger mottatt spørsmål/kommentarer knyttet til transport.

Prosjekterfaring

 

Vet om en som vil være med, men som ikke har råd. Det burde være et tilbud til dem! Dumt at man må bruke av TT-kortet som egentlig er til sosiale formål.

Brukererfaring

Lokaler