Internt i kommunen

Samarbeid på tvers av enheter internt i kommunen kan i mange tilfeller være svært fornuftig, både når det kommer til rekruttering, kompetanse og logistikk, eller overgang til andre tjenester etter at tilbudet er avsluttet.

Noen eksempler

Her finner du noen eksempler på nyttige samarbeidspartnere internt i kommunen:

 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Fastlege
 • Psykologer
 • Hjemmetjenesten
 • Miljøarbeidertjeneste
 • Tildelingskontor
 • Kommunal rehabiliteringstjeneste
 • Voksenopplæring
 • Aktivitørtjeneste
 • Frivillighetssentralen

I etterkant av opphold ved døgnrehabiliteringsavdelingen på Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter fikk mange pasienter mulighet til å delta i Torsdagsklubben, et halvdagstilbud som besto av balansetrening, lunsj og sosialt samvær. Dette var et tilbud som gikk over 8 uker og som ivaretok en overgang til hverdagen hjemme. Målet var å vedlikeholde effekten av rehabiliteringsoppholdet, med fokus på balanse og fallforebygging.

Om etablering av tilbud i Porsgrunn Kommune

Samarbeid og kartlegging
Frisklivssentraler og lærings- og mestringssenter