Kartleggingssamtale

I forbindelse med oppstart av tilbudet, vil det ofte være hensiktsmessig å gjennomføre en kartleggingssamtale. Hensikten med en slik samtale vil være å avklare brukerens ressurser og utfordringer samt å kunne tydeliggjøre brukerens mål med deltagelse i tilbudet. I noen tilfeller vil det også være viktig å få et inntrykk av brukers evne til å utveksle og dele erfaringer med andre.

Samtalen

Samtalen bør ta høyde for å møte den enkelte der han/hun er og iverksette tilrettelagte tjenester basert på innsikt i den enkeltes livssituasjon. Brukeren kan også oppfordres til å ha med seg en pårørende i samtalen.

Fokus i samtalen kan være:

 • Behov og mål
 • Motivasjon
 • Tydeliggjøre realistiske forventninger både fra deltaker og fagperson
 • Bevisstgjøring hos bruker
 • Fysisk og kognitiv funksjon

Gjennomføring

En kartleggingssamtale kan for eksempel gjennomføres av to medarbeidere, hvor den ene er aktiv og den andre tar notater. Ved å gjenfortelle de oppsummerte punktene blir det enklere å konkretisere en målsetning eller et fokusområde brukeren er opptatt av å forandre eller utfordre. Standardiserte tester og kartleggingsverktøy kan også benyttes i forbindelse med kartleggingssamtalen. Slik kartlegging gjøres gjerne både ved oppstart og ved avslutning av tilbudet. Slik får både bruker og fagpersoner målbare resultater som i seg selv kan være motiverende.

Se eksempler på aktuelle kartleggingsverktøy

Hjemmebesøk

For å få et bedre kartleggingsgrunnlag og mulighet for å opprette god kontakt med pårørende tilstede, kan hjemmebesøk være et aktuelt tiltak.  Ved å møte brukeren i forkant får denne muligheten til å formidle sine interesser, slik at personalet får et bedre innblikk i brukers funksjonsnivå, og kan legge forholdene til rette på en god måte.

Ting å huske på ved kognitive problemer hos brukeren

 • Gi deg god tid til samtalen
 • Vær oppmerksom på den andres forståelse og oppmerksomhet
 • Kommuniser på en enkel måte
 • Sørg for at samtalen er strukturert
 • Lag klare avtaler
 • Tilby hjelpemidler som kan fremme det gode møtet, herunder huskehjelpemidler

 

Kommunikasjon og informasjonsspredning